Vi stödjer Läxhjälpen

Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Verksamheten består av arvoderade universitets- och högskolestudenter som hjälper eleverna två gånger i veckan. Ambitionen är att fler elever ska uppnå betygsmålen för att komma in på gymnasiet, och därigenom skapa sig bättre förutsättningar för att påverka sin framtid. Sedan starten 2007 har Läxhjälpen mätt och levererat tydliga resultat.

Resultat från senaste åren:

  • 72% av Läxhjälpens elever når gymnasiebehörighet.
  • 83 % har höjt sitt självförtroende.
  • 86 % har fått ökad lust att studera vidare.
  • 100% av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna.

Vi på RTS är stolta över att stötta Läxhjälpen och hoppas att vi med vår sponsring kan bidra till att flera elever klarar skolan och kan forma sin egen framtid.