En miljö som ger dig en ökad medarbetarupplevelse

Hur en användare upplever den digitala arbetsmiljön på sin arbetsplats spelar allt större roll idag. Men förutsättningarna för att skapa det är oftast inte är optimala. En mängd olika typer av enheter ska hanteras, gamla applikationer kan ställa till det och vet vi ens vem som behöver komma åt vad?

Fokus på användarnas digitala arbetsmiljö

Med fokus på er verksamhet och stöd av modern teknik kan vi säkerställa att era slutanvändare får en bra upplevelse och en bra digital arbetsmiljö. Oavsett varifrån de jobbar, vilken enhet de jobbar på eller när de jobbar. Utan att kompromissa med säkerheten.

Med hjälp av automation blir hanteringen för leveransorganisationen enkel och smidig och möjliggör dessutom ett proaktivt arbetssätt.

  • Fokus på användarupplevelsen

  • Fullständig leverans – oavsett tid, plats, enhet, app eller tjänst

  • Automation för snabbhet, skalbarhet och kvalitet

KUNDCASE mySafety Försäkringar:

Full produktivitet hos mySafety Försäkringar, trots tomma lokaler

Läs om hur vi hjälpte mySafety Försäkringar se till att alla deras medarbetare kunde jobba hemifrån inom ett par dygn. Utan produktivitetstapp eller att kompromissa med säkerheten på något sätt.

Läs mer här

Aspekter som berörs inom Digital Workspace

Att skapa en bra digital arbetsmiljö handlar om att se över och förbättra dessa 4 aspekter:

En stabil plattform lägger grunden

Med en kapabel plattform för att hantera Digital Workspace kan man kombinera många olika aspekter som användarvänlighet, skiftande användarfall, enhetstyper och bibehålla säkerhet utan att göra avkall på funktionalitet

Förenkla hanteringen tvärs över alla moderna operativsystem

En lösning för Digital Workspace ska fungera oavsett operativsystem eller enhetstyp. En effektiv och lättarbetad användarmiljö bygger bland annat på smarta infrastrukturlösningar inklusive automation.

Digital Workspace Webinar

Här kan du ta del av inspelning av RTS Digital Workspace webinar. Under detta webinar går vi igenom hur vi med ett verksamhetsfokus och stöd av modern teknik kan erbjuda slutanvändaren en säker och bra upplevelse oavsett enhet, tjänst eller fysisk plats.

RTS Digital Workspace Webinar

Let’s Work Together

Vill du veta mer om Digital Workspace och hur våra specialister kan hjälpa dig och din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss!