RTS avyttrar affärsområdet Print & Workflow

RTS har beslutat att avyttra affärsområdet Print & Workflow. Beslutet grundar sig i en konsolidering av verksamheten för att framåt fokusera på att fortsätta vara en stark samarbetspartner inom professionella IT-tjänster och lösningar till företag och organisationer.

Det är Modern IT-Partner, ett nystartat bolag som leds av Patrik Holmström, tidigare CEO för Real Time Solutions AB, som har fått möjligheten att förvärva hela affärsområdet, inkluderat medarbetare och befintliga kundavtal inom området.

Eftersom vi kommer att ha ett nära samarbete med Modern IT-Partner framöver kommer övergången av både medarbetare och printleveranser bli smidig, säger Patrik Sandin, Sales Director på RTS.

RTS ska vara det självklara valet för företag och organisationer som vill skapa en framgångsrik verksamhet och ett stort fokus framåt kommer vara att öka leveransen av professionella IT-tjänster och lösningar.

Vi strävar efter att bli bäst i branschen på att guida våra kunder in i en framtid där digitalisering och IT-drivna projekt blir allt viktigare och mer avgörande för våra kunders framgångar. När vi nu konsoliderar verksamheten får vi bättre möjligheter att leverera största möjliga kundnytta, säger Jan Friedman, Styrelseordförande i RTS.

För mer information:
Jan Friedman, Styrelseordförande RTS
070 561 24 22

Linda Rangstad, Marketing Manager RTS
073 924 94 59

Patrik Sandin, Sales Director RTS
070 626 08 20