Ramavtal för licens- och mjukvarurelaterade produkter och tjänster för myndigheter

Vi är glada över att meddela att ett ramavtal har ingåtts för licens- och mjukvarurelaterade produkter och tjänster för myndigheter. Detta avtal möjliggör tillhandahållandet av programvarulicenser, publika molntjänster och olika former av licenstjänster för att stödja myndigheter i deras programvarubehov. Ramavtalet omfattar inte bara licenser för programvaror, utan också kundtjänst och support, uppgraderingar samt uppdateringar av befintliga programvaruinstallationer. Dessutom inkluderar avtalet olika typer av licenstjänster som kan hjälpa myndigheter med sina licensbehov.

– Detta ramavtal för licens- och mjukvarurelaterade produkter och tjänster är ett viktigt steg framåt för att möta myndigheternas programvarubehov. Genom att erbjuda en bred variation av licenstjänster, inklusive licensfrågor, licensinventering, licensrevision, licensrådgivning och mycket mer, kommer vi att vara en pålitlig partner för myndigheterna när det gäller hanteringen av deras licenser, säger Peter Engholm, Försäljningschef Offentlig Sektor, RTS Solutions.

Ramavtalet inkluderar inte andra konsulttjänster och fokuserar uteslutande på licens- och mjukvarurelaterade produkter och tjänster. Vi ser fram emot att arbeta nära myndigheterna och erbjuda skräddarsydda lösningar för deras specifika programvarubehov enligt detta ramavtal.

RTS har sedan 1 juli 2021 Kammarkollegiets Ramavtal för Klienter. Ramavtalsområdet omfattar datorer, skärmar, IT-tillbehör samt produktnära tjänster för offentlig sektor, som avropar via Kammarkollegiets avtal.

Läs mer om alla våra tilldelade områden här

KONTAKT FÖR MER INFORMATION:

Peter Engholm, Försäljningschef Offentlig Sektor, RTS Solutions
peter.engholm@rts.se
0732-566 576