Nytt partnerskap med leverantör inom AIOps

Som en effekt av den digitala transformationen har pressen på IT ökat genom att mängden data, och verktygen för att kunna hantera den, har ökat markant. Med hjälp av AIOps kan du förebygga, identifiera och lösa olika störningar och problem snabbare.

AIOps-plattformar kan analysera den ständigt ökande mängden av data och presentera den på ett användbart sätt genom att kombinera ”big data” och funktioner inom Machine Learning (ML). Med AIOps får du nya verktyg som kan hjälpa dig med bland annat följande:

  • Minska antalet falska alarm genom att använda maskinstödda algoritmer
  • Identifiera beroenden och troliga orsaker till incidenter med hjälp av ML
  • Fånga avvikelser som går bortom statiska gränsvärden för att proaktivt upptäcka tillstånd och händelser och bedöma deras påverkan på verksamheten
  • Upptäcka trender som kan resultera i avbrott och agera innan avbrottet sker
  • Driva automatisering av repetitiva arbetsuppgifter med lägre risk

För att kunna erbjuda våra kunder bra tjänster inom AIOps har vi inlett ett partnerskap med Digitate, ett mjukvarubolag inom TCS. Digitate har en produkt, ignio™, som är ledande inom kognitiva system och AIOps och som kombinerar artificiell intelligens, machine learning och automation.

Om du vill veta mer om detta och vilket värde det kan ge dig och din verksamhet – kontakta oss så kan vi visa en demo och berätta mer.

Om Digitate:

Digitate is a software venture of TCS. Launched in 2015, Digitate’s ignio™ is an award-winning solution that reimagines enterprise IT operations with its unique and innovative design that blends artificial intelligence, machine learning, and advanced software engineering to quickly and autonomously resolve issues when they arise and preempt incidents wherever possible. ignio™ has been adopted by large, global enterprises, mostly Fortune 500 and Global 2000 corporations, which are leaders and innovators in their respective industries.

Share This Story, Choose Your Platform!