Licenser och licenstjänster

Avtalsperiod: 2023-02-20 – 2027-02-19

Ramavtalsområdet omfattar licenser för programvaror, publika molntjänster (programvara som tjänst). Ramavtalet omfattar dessutom kundtjänst/support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar också alla typer av Licenstjänster som hjälper en myndighet med sina licenser.

Exempel på licenstjänst är stöd i licensfrågor, licensinventering, stöd vid licensrevision, licensrådgivning, licensuppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikation vid köp av nya licenser, hjälp vid avrop av licenser och fakturagranskning. Ramavtalet omfattar inga andra konsulttjänster

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.För mer information om avtalet se länk https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/licenser-och-licenstjanster/ (avropa.se).

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Marco Bonfant
marco.bonfant@rts.se
0736-99 06 91
avrop@rts.se

Nätverk och säkerhet

Avtalsperiod: 2022-10-19 – 2026-10-18

Nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

För mer information om avtalet se länk Nätverk och säkerhet (avropa.se).

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Henrik Enbom
henrik.enbom@rts.se
0732-09 73 90
avropservices@rts.se

Datacenterlösningar

Avtalsperiod: 2022-04-01 – 2024-03-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2026-03-31

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location).

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

För mer information om avtalet se länk Datacenterlösningar (avropa.se).

 

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Henrik Enbom
henrik.enbom@rts.se
0732-09 73 90
avrop@rts.se

Servrar och lagring

Avtalsperiod: 2022-04-01 – 2024-03-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2026-03-31

Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

För mer information om avtalet se länk Servrar och lagring (avropa.se).

 

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Henrik Enbom
henrik.enbom@rts.se
0732-09 73 90
avrop@rts.se

Klienter

Avtalsperiod: 2021-07-01 – 2023-06-30
Förlängningsoption max t.o.m: 2025-06-30

Klienter omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Så kallade skoldatorer med därtill kopplade programvaror och tjänster för skola kan också avropas samt hårdvara inom området för sjukhusmiljö. Hårdvara kan i samtliga fall avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget ägande.

Avrop kan ske enligt särskild fördelningsnyckel (i ramavtalet benämnd dynamisk rangordning) eller via förnyad konkurrensutsättning.

För mer information om avtalet se länk Klienter (avropa.se).

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Nikola Marincic
nikola.marincic@rts.se

0765-35 20 02
avrop@rts.se