Nätverk och säkerhet

Avtalsperiod: 2022-10-19 – 2026-10-18

Nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering och övervakning

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

För mer information om avtalet se länk Nätverk och säkerhet (avropa.se).

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Johan Wallin
073-356 66 83 / 08-410 690 30
avrop@rts.se

Datacenterlösningar

Avtalsperiod: 2022-04-01 – 2024-03-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2026-03-31

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location).

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

För mer information om avtalet se länk Datacenterlösningar (avropa.se).

 

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Johan Wallin
073-356 66 83 / 08-410 690 30
avrop@rts.se

Servrar och lagring

Avtalsperiod: 2022-04-01 – 2024-03-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2026-03-31

Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

För mer information om avtalet se länk Servrar och lagring (avropa.se).

 

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Johan Wallin
073-356 66 83 / 08-410 690 30
avrop@rts.se

Klienter

Avtalsperiod: 2021-07-01 – 2023-06-30
Förlängningsoption max t.o.m: 2025-06-30

Klienter omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Så kallade skoldatorer med därtill kopplade programvaror och tjänster för skola kan också avropas samt hårdvara inom området för sjukhusmiljö. Hårdvara kan i samtliga fall avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget ägande.

Avrop kan ske enligt särskild fördelningsnyckel (i ramavtalet benämnd dynamisk rangordning) eller via förnyad konkurrensutsättning.

För mer information om avtalet se länk Klienter (avropa.se).

Kontaktuppgifter

För avrop samt frågor om avtalet:
Gustaf Jacobsson
070-837 81 69 / 08-410 690 30
avrop@rts.se