Real Time Services och Infront IT-Partner blir en gemensam aktör med ett gemensamt erbjudande och varumärke

Sedan juli 2019 har konsultbolaget Real Time Services och IT-återförsäljaren Infront IT-Partner ingått i samma koncern. Nu, ett år senare, är det dags att ta klivet och slå samman de två bolagen till en gemensam aktör under varumärket RTS. 

Genom att slå ihop de två bolagen kommer vi nu att kunna erbjuda ett ännu mer komplett erbjudande till såväl befintliga som nya kunder. Nyckeln är att vi har riktigt vassa medarbetare som alla är specialister inom sina områden och vår förväntan är att vi med ett gemensamt varumärke och erbjudande kommer att kunna leverera största möjliga kundnytta, säger Jan Friedman, Styrelseordförande.

Real Time Services har sedan 1998 varit ett konsultbolag med högt kompetenta specialister inom framförallt datacenter och virtualisering och Infront IT-Partner har historiskt främst varit väldigt starka inom infrastruktur.

Både Infront IT-Partner och Real Time Services har varit branschledande i att hjälpa våra kunder inom de områden vi verkat inom. I det nya RTS kan våra gemensamma kunder förvänta sig en ännu starkare samarbetspartner inom professionella IT-tjänster. Tillsammans är vi nu ännu bättre rustade för att guida våra kunder in i en framtid där digitalisering och IT-drivna projekt kommer att vara avgörande för våra kunders framgångar, säger Patrik Sandin, en av grundarna av Infront IT-Partner.

Vi blir en unik aktör på den svenska marknaden med vår branschledande kompetens tillsammans med lösningar från de ledande tillverkarna. Oavsett storlek på organisation, eller om du verkar nationellt eller internationellt, kommer vi att kunna hjälpa dig att skapa en hållbar och framgångsrik verksamhet med innovativa och kostnadseffektiva lösningar, säger försäljningschefen John Sega.

För mer information

Jan Friedman, Styrelseordförande
070 561 24 22

Staffan Dahlgren, Interim Koncernchef
070 183 22 39

Linda Rangstad, Marketing Manager
073 924 94 59

Om RTS
Med verksamhetsnära specialister levererar vi professionella IT-tjänster till företag och organisationer. Med vår spetskompetens inom digitalisering och IT ger vi dig möjligheten att skapa en hållbar och framgångsrik verksamhet genom att hitta rätt digitala förutsättningar i rätt tid för just din verksamhet. Om du har planer, visioner och idéer om din verksamhet ser vi till att du kan förverkliga dem!

Share This Story, Choose Your Platform!