En stabil miljö ger en ökad medarbetarupplevelse

Hur en användare upplever den digitala arbetsmiljön på sin arbetsplats spelar allt större roll. Inte minst med tanke på att arbetsplatsen idag kanske inte är just på kontoret. En ökad medarbetarupplevelse innebär ökad produktivitet och effektivitet hos användarna, samtidigt som IT-avdelningen inte blir överbelastad. 

Men förutsättningarna för att skapa en god medarbetarupplevelse är oftast inte är optimala. En mängd olika typer av enheter ska hanteras, gamla applikationer kan ställa till det och vet vi ens vem som behöver komma åt vad?

Läs mer om vårt erbjudande och workshop här

Fokus på användarnas digitala arbetsmiljö

Med fokus på er verksamhet och stöd av modern teknik kan vi säkerställa att era slutanvändare får en bra upplevelse och en bra digital arbetsmiljö. Oavsett varifrån de jobbar, vilken enhet de jobbar på eller när de jobbar. Utan att kompromissa med säkerheten.

Med hjälp av automation blir hanteringen för leveransorganisationen enkel och smidig och möjliggör dessutom ett proaktivt arbetssätt.

  • Fokus på användarupplevelsen

  • Fullständig leverans – oavsett tid, plats, enhet, app eller tjänst

  • Automation för snabbhet, skalbarhet och kvalitet

Bygg en lösning för framtiden

Många IT-avdelningar har fått göra snabba anpassningar för att ställa om till det nya sättet vi arbetar på. Nu är det dags att säkerställa att det finns en långsiktig strategi som gör att tekniken och lösningarna kommer att fungera på ett bra sätt framöver, oavsett vad som händer i framtiden.

Se hur åtta organisationer har ställt om för att nå stabilitet och skapa förutsättningar för tillväxt med hjälp av lösningar från VMware.

Läs denna e-bok

Full produktivitet hos mySafety Försäkringar, trots tomma lokaler

När pandemin bröt ut våren 2020 hjälpte vi mySafety Försäkringar så att alla deras medarbetare kunde jobba hemifrån inom ett par dygn. Utan produktivitetstapp eller att kompromissa med säkerheten på något sätt.

Läs kundcaset här

.

Så skapar du en digital arbetsmiljö för ökad medarbetarupplevelse

Se en tidigare inspelning av ett webinar kring Digital Workspace där vi bland annat går igenom hur vi med ett verksamhetsfokus och stöd av modern teknik kan erbjuda era slutanvändare en säker och bra upplevelse oavsett enhet, tjänst eller fysisk plats.

Se webinaret här

Aspekter som berörs inom Digital Workspace

Att skapa en bra digital arbetsmiljö handlar om att se över och förbättra dessa 4 aspekter:

En stabil plattform lägger grunden

Med en kapabel plattform för att hantera Digital Workspace kan man kombinera många olika aspekter som användarvänlighet, skiftande användarfall, enhetstyper och bibehålla säkerhet utan att göra avkall på funktionalitet

Förenkla hanteringen tvärs över alla moderna operativsystem

En lösning för Digital Workspace ska fungera oavsett operativsystem eller enhetstyp. En effektiv och lättarbetad användarmiljö bygger bland annat på smarta infrastrukturlösningar inklusive automation.

Vi på RTS hjälper dig att bygga en lösning som fungerar, oavsett vad som händer i framtiden. Kontakta oss så kan vi säkerställa att ni har tekniken som gör att det både blir enkelt för användarna, och säkert för företaget.

Let’s Work Together

Vill du veta mer om Digital Workspace och hur våra specialister kan hjälpa dig och din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss!