Vi säkrar dina IT-miljöer

Att hålla sig uppdaterad och arbeta proaktivt med informationssäkerhet är en stor utmaning för många inom IT. Framförallt eftersom hoten ständigt förändras och utvecklas. Genom att förstå hur hoten ser ut idag och hur dagens angrepp går till kan du också hitta effektiva sätt att skydda din organisation från intrång.

Ransomware – ett av de vanligaste hoten

Canon, Garmin, Brown-Forman (Jack Daniels) är bara några exempel på företag som senaste tiden drabbats av hackers, som med hjälp av så kallade ”Ransomware” försöker pressa företaget på pengar. Ett ökat distansarbete på grund av Corona-pandemin skapar dessutom ofta nya och enkla vägar in då säkerheten i hemmakontoren inte håller samma nivå som arbetsplatserna innanför företagets väggar.

Vi ser också en tydlig trend att hackern inte längre är en ung spänningssökande tonåring utan är idag en integrerad och industrialiserad del av den organiserade brottsligheten. Ibland även uppbackad av nationer med siktet inställt på industris-pionage eller att störa demokratin och då försedd med stora resurser.

Att förstå hur hackers arbetar är en viktig del i att förstå hur man ska skydda sig. Våra specialister har kunskap om hur en typisk ransomware-attack går till och hur en angripare kan ta sig in i ett företags miljö. Det är först när vi vet hur attacker går till som vi också vet hur vi strukturerat kan arbeta för att förebygga attacker.

Cyber Security Webinar

Här kan du ta del av inspelning av RTS Cyber Security webinar. Under webinariet går våra säkerhetsspecialister bland annat igenom hur ett angrepp går till i verkligheten, hur en angripare tar sig in och runt i er miljö och hur man ska agera under attack.

RTS Cyber Security Webinar

Boka workshop med oss!

Om du vill ha en översyn av hur din säkerhetsberedskap ser ut erbjuder vi en workshop där vi tillsammans under en halvdag går igenom er IT-miljö och undersöker huruvida de viktigaste säkerhetsförmågorna finns på plats eller behöver kompletteras. Resultatet blir en överblick över er säkerhetsberedskap och kan användas som beslutsunderlag för ert fortsatta arbete kring Cyber Security. Workshopen kan levereras både på plats och via Teams. Kontakta oss om du vill veta mer!